Tuyển dụng

Công ty TNHH HUNUFA luôn luôn tuyển dụng các bạn có nâng lực, yêu thích kinh doanh và sẵn sàng chiu trách nhiệm trước công ty.

Có thể chấp nhận điều chuyển nơi làm việc qua các chi nhánh

+ Nhân viên bán hàng đị thị trường

+ Nhân viên admin

+ Nhân viên sản xuất

+ Nhân viên kho

+ Giám sát kinh doanh

+ Thủ kho 

Bạn nào cảm thấy đủ yêu thích và phù hợp vui lòng liên hệ qua email : sales@hunufa.com

Mọi thông tin cần liên hệ : 1900 0040

+