Sản phẩm mới

Sản Xuất màng nhựa PS theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

: 12/10/2021

SẢN XUẤT MÀNG NHỰA PP THEO YÊU CẦU

Giá : Liên hệ

: 12/10/2021

Sản xuất màng nhựa PET theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

: 12/10/2021

Hộp cơm 5 ngăn HT25

Giá : Liên hệ

: 22/09/2021

Ly nhựa PS A013 trong

Giá : Liên hệ

: 20/09/2021

Tin tức mới

Hợp tác kinh doanh

: 24/09/2020

Tuyển dụng

: 24/09/2020